Category Archives: 智能设备

车管所代办人脸识别交付

车管所代办人脸识别系统,主要识别出非法代办并进行提醒

代办点客户端,识别非法代办人脸并提醒大数据展示端,展示整个贵阳的待办情况后端,基础的管理功能:人员、代办点

后端   

 •  大数据展示屏   
 •  管理后端   
  •  人员管理   
   •  合法代办   
   •  站点工作人员   
   •  非法代办   
  •  参数设置   
  •  摄像头管理   
  •  站点/窗口管理   

桌面端   

 •  人员管理   
 •  人脸识别   
 •  参数设置   
 •  非法代办提醒 

微信咖啡机V1.0交付

通过微信在线下单,咖啡机加工好后通知客人领取,使用场景是商城、电影院、餐厅等范围内消费场所;同时包含大屏展示和播音,该系统有三部分组成:

微信端:客户下单购物

后端:商品发布、订单流程管控及统计功能,下位机控制

咖啡机下位机:负责按照接收的质量生产咖啡并上报加工进度